Számos esetben tűnhet felesleges formaságnak az ügyvédi ellenjegyzés, ugyanakkor az ellenjegyzés stabilitást és hitelességet ad ezen okiratoknak.

Az ügyvédi törvény szerint az ügyvéd ellenjegyzés tanúsítja, hogy:

a) az okirat a jogszabályoknak megfelel

Így törvényességi szempontból kiemelten fontos az ügyvéd közreműködése, hogy a felek által kötött szerződés a jogszabályoknak megfeleljen és ezáltal jogi védelmet élvezzen. A jogi védelem azt jelenti, hogy bíróság vagy más hatóság előtt kikényszeríthető.

Manapság igen gyorsan változik a jogi környezet, így egy magánszemélytől nem várható el, hogy ismerje az éppen hatályos vonatkozó rendelkezéseket és az azokhoz tartozó bírósági gyakorlatot. Ügyvédi ellenjegyzéshez nem kötött szerződések esetén is érdemes tanácskozni ügyvéddel, hogy jogilag megfelelő, számunkra kellő biztonságot adó szerződést írjunk alá.

b) a felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak

Ennek kapcsán az ügyvéd feladata, hogy szükség esetén a szerződésben foglaltakat a feleknek elmagyarázza. Így válik biztossá, hogy a leírtak mindenben megegyeznek a felek valódi akaratának. Továbbá, hogy minden tény és körülmény rögzítésre kerüljön, amit a felek szükségesnek tartanak.

c) az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik azonosítását elvégezte

Az ügyvéd azt a magánszemélyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya alapján azonosítja. Az adatoknak a hivatalos adatokkal való egyezőség ellenőrzése és a bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton az adatokat ellenőrizheti.

d) és az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.

Az ügyvéd az ellenjegyzésével az aláírások valódiságát is bizonyítja. Ez alapvető fontosságú minden szerződés esetében.

Ügyvédi ellenjegyzés gyakorlati hasznai

Mindezek a garanciális elemek nem szembetűnőek amíg a felek között megvan az egyetértés. Ha azonban vitára kerül sor, fontossá válnak a garanciális szempontok, tehát a szerződés pontos jogi tartalma, a benne foglaltak érvényesíthetősége és hitelessége. Ezek alapján tehát minden szerződés esetében érdemes lehet azt átbeszélni egy ügyvéddel és ahol a törvény előírja, ott az ügyvédi ellenjegyzést igénybe venni.

A fenti tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak.

Olvasson tovább! Legújabb cikkeink: