A haszonélvezeti jog lévén, hogy vagyoni értékű jog, értéke van, melynek kiszámítási módját az illetéktörvény tartalmazza. A szabályok elsőre bonyolultnak tűnhetnek, de nem szabad megijedni, a cikk végére remélhetőleg minden érthető lesz.

A haszonélvezeti jog értéke előtt lássuk az alapinformációkat!

A haszonélvező az ingatlan vonatkozásában az, aki azt birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti, de – a tulajdonossal ellentétben – azzal nem rendelkezhet (tehát például nem értékesítheti vagy nem terhelheti hitellel). A haszonélvezeti jog gyakorlását átengedheti másnak ingyenesen vagy ellenérték (például bérleti díj) fejében, a tulajdonos pedig tűrni köteles a haszonélvező jogainak gyakorlását.

A haszonélvezeti jog szerződéssel (ingyenes vagy visszterhes), végrendelettel, valamint jogszabályi rendelkezés (pl.: a túlélő házastárs özvegyi joga) folytán keletkezhet és megszűnik:

 • a haszonélvező halálával, 
 • a haszonélvezeti jog tárgyának megsemmisülésével (pl:. teljesen leégett ingatlan), 
 • jogi személy (pl.: cég) haszonélvező esetén a szerződésben foglalt időtartam lejártával (max. 50 év elteltével),
 • ha a tulajdonos és a haszonélvező személye ugyanaz lesz (pl.: a nagymama tulajdonában lévő befektetési céllal vásárolt ingatlanon a nagypapának haszonélvezeti joga keletkezik, majd ezt az ingatlant meg is vásárolja),
 • a haszonélvező ingyenes lemondásával a haszonélvezeti jogról
 • és jelen téma szempontjából a leglényegesebb: a haszonélvező megfelelő ellenérték ellenében le is mondhat haszonélvezeti jogáról.

Mégis mennyi az a megfelelő?

Lássuk a kiszámítás szabályait, azonban ha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, keressen minket!

Online ügyvédkereső portálunkon több mint 10.000 regisztrált ügyvéd dolgozik azon, hogy bármilyen jogi kérdés esetén megoldást tudjunk nyújtani!

A haszonélvezeti jog esetében a kiindulási pont az egyévi érték, ami a terhelt ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének 1/20-ad részét jelenti. 

Meghatározott időre szóló haszonélvezeti jog esetében az egyévi értéket az illetéktörvényben meghatározott évekkel kell megszorozni. Az illetéktörvény azonban a határozott időre szóló haszonélvezeti jog értékét maximálja: nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve a természetes személyek esetén a rájuk vonatkozó egyévi értéknek az életkorhoz rendelt többszörösét.

Előre meg nem határozott időre szóló haszonélvezeti jog esetében az egyévi érték ötszöröse, de ez alól van kivétel, ugyanis, ha valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, a jog értéke a személy életkorához képest a következő módon kerül kiszámításra:

ha a haszonélvezeti jog jogosultja

 1. 25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,
 2. 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,
 3. 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,
 4. 65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese;

Példa: Tehát ha az ingatlan forgalmi értéke 50 millió Ft, annak 1/20-ad része 2,5 millió Ft, a haszonélvező személy életkora pedig 55 év, akkor a 2,5 millió Ft 6-szorosa lesz a haszonélvezeti jog értéke, azaz 15 millió Ft.

Abban a komplex esetben, ha a haszonélvezeti jog fennállása több személyt érint (például az ingatlan ½-ed részén az egyik, a másik ½-ed részén a másik), akkor az illetéktörvény a következőképp rendelkezik:

 1. ha a haszonélvezeti jog időtartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál az idősebb életkora lesz az irányadó;
 2. ha több, egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ a haszonélvezeti jog időtartama, úgy, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik (pl.: ha házaspár tagjai a jogosultak, a jog megszűnése akkor következik be, amikor egyikőjük elsőként elhalálozik; ekkor a legidősebb személy életkorát kell figyelembe venni), ha pedig az utolsóként elhalálózóig tart, akkor a legfiatalabb életkorát kell alapul venni;
 3. ha a haszonélvezeti jog időtartama a házasság idejére terjed, a számításánál az idősebb házastárs életkora lesz az irányadó.

Amennyiben szakmai segítséget szeretne, keressen minket és vegye igénybe szolgáltatásainkat!