Bérbeadóként Önnek több lehetősége is van, hogy a nem fizető vagy például hangoskodó bérlőt ’kitegye’ a lakásból. Ha közös megegyezéssel megszüntethető a szerződés, az a legegyszerűbb és a leggyorsabb. Ha erre nincs lehetőség, akkor a bérleti szerződést kell felmondani, amit jogilag két módon tehet meg, rendes vagy rendkívüli felmondás alkalmazásával.

A felmondást és az ahhoz kapcsolódó valamennyi nyilatkozatot írásba kell foglalni. Ennek elmulasztása a felmondás érvénytelenségét vonja maga után.

Rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondást minden esetben indokolni kell és konkrét rendkívüli felmondási okon kell alapulnia. Ilyen konkrét ok lehet például bérleti díj fizetésének elmaradása vagy rongálás a lakásban vagy annak felszerelésében.

Előbbi esetben a felmondás előtt köteles a bérlőt a fizetésre felszólítani, és tájékoztatni arról, hogy nemfizetés esetén rendkívüli felmondással felmondja a szerződést. Ha a bérlő e felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül felmondhat.

A bérbeadó akkor is jogosult rendkívüli felmondással felmondani, ha a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt valamely lényeges kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti. A rendkívüli felmondásra ebben az esetben a teljesítésre szabott határidőt követő tizenöt napon belül van lehetőség. A bérleti jogviszony mindkét esetben az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napján szűnik meg.

Érdemes a bérleti szerződésben konkrétan meghatározni a rendkívüli felmondási okokat. Ez egyrészt visszatartóan hathat a bérlővel szemben, mert tudva a következményeket kevésbé követ el szerződésszegő magatartást. Másrészt egyértelművé teszi a helyzetet a felek számára.

Mindezek persze nem védenek meg egy borzasztó bérlőtől, de kisebb problémákra megoldást jelenthetnek. Ezért minden esetben érdemes körültekintően dönteni szerződéskötésről és megbízhatatlannak tűnő bérlővel nem szerződni.

Végső soron a bérleti szerződésben a törvénynél szigorúbb felmondási feltételeket is megállapíthatnak a felek, olyan konkrét előírásokat rögzítve ezáltal, amelyek megszegése esetén a szerződést felmondhatja a bérbeadó rendkívüli felmondással.

Hogyan szabadulhatok a bérlőtől? A rendes és rendkívüli felmondás.

Rendes felmondás

Rendes felmondásra a törvény szerint határozatlan időre szóló bérleti szerződés esetén van lehetőség. De a felek határozott idejű bérleti szerződés esetén is kiköthetik a szerződésben a rendes felmondás jogát. Azonban, ha ezt nem teszik, akkor a törvény alapján nem illeti meg őket a rendes felmondás joga határozott idejű bérlet esetén.

Rendes felmondással bármelyik fél indokolás nélkül megszüntetheti a lakásbérleti szerződést. Ha a rendes felmondás a tárgyhó 15. napjáig közlésre kerül, akkor a bérletet a következő hónap végével kell felmondottnak tekinteni. Ha e felmondási határidőt nem tartják be, akkor a lakásbérlet a felmondás közlését követő második hónap végén szűnik meg.

Olvasson tovább! Legújabb cikkeink: