Az Airbnb Budapest ingatlanpiacán

Budapest belső kerületeiben egyre nagyobb probléma a rövidtávú lakáskiadás. Egyetlen lakás ilyen célú használata is tönkreteheti a társasház lakóinak nyugalmát. Elég csak a részeg legénybúcsúsokra gondolni. Mit tehetünk egy problémás Airbnb-s lakás esetén társasházi és egyéni szinten?

Sok embert érint, illetve érinthet a jövőben ez a jelenség. Aki mégis azt gondolja, hogy a jelenség elhanyagolható, az téved, ugyanis az v. kerületben már 13% az Airbnb-s lakások aránya, a VI. kerületben 11% és a VII. kerületben 8% ez az arány. Ebben a három kerületben a legmagasabb a lakások ilyen célú hasznosításának aránya és a legtöbb panasz is ezekből a kerületekből érkezik.

Forrás: Jancsik András, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatási rektorhelyettesének előadása a VIII. Országos Turisztikai Konferencián, Pécs, 2016. okt. 16. – Az Airbnb Budapest ingatlanpiacán

Mit tehet a társasház?

A szervezeti-működési szabályzatnak (SzMSz) kell tartalmaznia a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára, hasznosítására vonatkozó részletes szabályokat a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján. Az SzMSz határozza meg a külön tulajdonban lévő lakás használatának, hasznosításának szabályait a lakóépület rendeltetésének, céljának megfelelően. Tehát a társasház az SzMSz-ében korlátozhatja a rövidtávú lakáskiadást – és ezt sok helyen meg is teszik.

Ugyanakkor van korlátja is annak, hogy mit lehet a társasház SzMSz-ében szabályozni. Nem lehetnek a társasházakról szóló törvény rendelkezéseivel ellentétesek vagy annál szigorúbbak az SzMSz rendelkezései. Így például nem lehet kizárni vagy a többi tulajdonos engedélyéhez kötni a nem lakás célú használatot.

A szankcionálás sajnos problémás, ugyanis a társasház számára nem áll rendelkezésre konkrét eszköz, ha a tulajdonos nem tartja be az SzMSz rendelkezéseit. Egyes kerületekben, például a VIII. kerületben az önkormányzat a lakók segítségére sietett és előírta, hogy a rövidtávú lakáskiadáshoz szükséges településképi hozzájárulásnak feltétele, hogy a rövidtávú lakáskiadás ne ütközzön a társasház SzMSz-ébe.

Mit tehet Ön személyesen?

A hatósági vagy jogi lépések előtt mindenképpen javasoljuk, hogy próbáljon megegyezésre jutni a lakás tulajdonosával. Hívja fel telefonon vagy írjon e-mailt. Az esetek egy részében nem is tud a problémákról a tulajdonos. Sok esetben együttműködő a tulajdonos a megfelelő hangnemben kommunikáló szomszédos lakástulajdonossal.

Tehát mielőtt további lépéseket tenne, mindenképpen próbálja meg megbeszélni a problémát. Ez a későbbiekben – ha például perre kerülne sor – hasznos lehet Önnek, ugyanis ezzel bizonyíthatóan jóhiszeműen járt el, mindent megtett a probléma – hatóság és bíróság nélküli – megoldása érdekében.

Ha a társasházban Airbnb-s lakás üzemel és a vendégek hangoskodnak vagy szemetelnek, bejelentést tehet az önkormányzatnál.

Az önkormányzat a konkrét esetet nem vizsgálhatja, de a lakáskiadás jogszerűségét és az engedélyek meglétét igen. Az ellenőrzés érezteti a lakáskiadó tulajdonossal, hogy nem tehet meg bármit. Az esetek egy részében a tulajdonos változtat a hozzáállásán és figyelmezteti a vendégeit a szabályok betartására. Ezen kívül azt is jobban megválogatja majd, hogy kiket enged be a lakásba, hogy elkerülje a feszült helyzetet a lakókkal és ezáltal a fokozott ellenőrzést.

Arra is van példa, hogy a közös képviselő biztonsági szolgálatot bízott meg a rend fenntartása érdekében. Majd ennek költségét az Airbnb-ztető tulajdonosra terhelték.

Olvasson tovább! Legújabb cikkeink: